7. KÖRMOZGÁS DINAMIKÁJA

A körmozgás dinamikai leírása:

Ahogy megszoktuk most is az erőmérleggel kezdjük és a mozgásegyenletet se feledjük el: . A problémát általában a szokatlan koordináta-rendszer okozza. Ennek tengelyei érintőirányú (tangenciális) és sugárirányú (centripetális vagy kör közepe felé mutató), középpontja a körmozgást végző test. Ebben a koordináta-rendszerben bontsuk fel mindig komponensekre a mozgásegyenletet az alábbiak figyelembe vételével!

A körmozgás dinamikai feltétele:

Minden körmozgásra igaz hogy a körmozgást végző testre ható erők eredőjének mindig van a kör középpontja felé mutató (centripetális) komponense! Ennek a centripetális komponensnek a nagysága:

,

ahol m a test tömege, r a körpálya sugara, v a test kerületi sebessége. Ne feledjük el hogy a centripetális csak egy iránynak az elnevezése, a testre ható erőként bejelölni tilos!

A körmozgások mozgásegyenletei:

A körmozgások leírását általában a tangenciális (érintő irányú), és a sugárirányú (centripetális = a kör közepe felé mutató) erőkomponensek segítségével végezzük el. Az egyenletes körmozgást végző testre ható erők komponensei:

és .


Az egyenletesen változó körmozgást végző testre ható erők komponensei: és .

Összehasonlító táblázat:

Egyenesvonalú mozgások Körmozgások
Mozgásegyenlet egyenletes egy. változó

egyenletes

egyenletesen változó

Feredő = 0 Feredő = m·a
Ftg= 0 Ftg= áll.=m·atg

- feladatok -

- archívum -

- versenyfeladatok -

- 6. heti versenyfeladatok megoldása -

- vissza a tematikához -