A főnév, a melléknév, a számnév

I. rész

1. Jellemezze a főnév és a melléknév alakrendszerét!

(6 pont)

2. Írja le számjegyek helyett betűvel az alábbi számokat!

543
 
25 000
 
4 541
 
32 845
 
9 012
 
2/3
 
13,1
 
2 000 011
 
1/4
 
1 251 348  

(7 pont)

3. Képezzen mellékneveket az alábbi tulajdonnevekből!

(7 pont)

 

II. rész

(Összesen: 30 pont)

 1. Bontsa szóelemekre az alábbi szóalakokat, és jelölje a szóelemek fajtáit a szokásos módon: 1 = tő, 2 = képző, 3 = jel, 4 = rag! (8 pont)

 2. Gyűjtse ki a szövegből (amely Nick Arnold Gyilkos gyomok című könyve alapján készült), és írja a táblázat megfelelő helyére a főnevek, a melléknevek és a számnevek szóalakjait (minden azonos előfordulást csak egyszer)! (8 pont)

  A fajok száma ismeretlen. Általánosan elfogadott feltételezések szerint kilencven százalékukat nem ismerjük. Néhány millió baktérium valószínűleg rajtad is mászkál. A baktériumok olyan apró anyagcseppek, melyekből milliónyi is elfér egy rajzszög hegyén. Egy csipet talajban, amely csak négy köbcentimétert tesz ki, ötmilliárd baktérium található. Körülbelül ennyi ember él a földön!

  Főnév Melléknév Számnév
       

 3. Alkossa meg a megadott elemekből felépülő földrajzi nevet, majd írja a mellette lévő oszlopba a név -i képzős származékát! (6 pont)

    Földrajzi név A név -i képzős származéka
  Maros + folyó    
  Szomáli + félsziget    
  észak + Amerika    
  namíb + sivatag    
  Velencei + tó    
  csendes + óceán    
  új + Zéland    
  Fülöp + szigetek    
  mexikói + öböl    
  fekete + tenger    
  gibraltári + szoros    
  közép + szibériai + fennsík    
  indiai + óceáni + hátság    
  Maros + part    

 4. Pótolja a számnevek táblázatának hiányzó részeit, és írjon mindenhova egy-egy példát! (3 pont)

    határozott  
  tőszámnév    
       
       

 5. Írjon példát a többszófajúság megadott típusaira úgy, hogy a több szófajú szót mondatba foglalja, és a kért szófajú szóelőfordulását a mondatban aláhúzza! (2 pont)

  1. Főnév és melléknév: ....................................................................................
   A mondatban főnév: ....................................................................................
   A mondatban melléknév: ................................................................................

  2. Főnév és számnév: ....................................................................................
   A mondatban főnév: ....................................................................................
   A mondatban számnév: ....................................................................................

 6. Ha a táblázatban szereplő szófajok eredeti szófaji értékükben betölthetik a sorban szereplő mondatrészszerepet, akkor írjon mondatba foglalt példát! Ha nem lehetnek ilyen mondatrészek, akkor tegyen a megfelelő helyre - jelet! (3 pont)

    főnév melléknév számnév
  alany      
  tárgy      
  jelző      
  határozó      

 7. Válassza ki az igaz állításokat! (2 pont)

  1. A főnév lehet elvont vagy konkrét, a konkrét főnév pedig köznév vagy tulajdonnév.
  2. Csak a melléknév fokozható.
  3. A néhány határozatlan számnév.
  4. A főnévi szóalakban mindig van számjel és viszonyrag (vagy esetrag), legfeljebb zéró (egyes számban a jel, alanyesetben a rag).
  5. A birtokjel a birtokot jelölő szón van.
  6. A birtok számát a birtokos személyjel jelöli.
  7. A melléknév fokjelet, kiemelő jelet és egyeztetéssel számjelet vehet fel saját szófaji értékében.
  8. A -nyi képző számnevet hoz létre.
  9. A számneveknek saját, csak erre a szófajra jellemző képzői vannak.

  Igaz állítások: .......................................

- megoldások -

- archívum feladat -

- versenyfeladatok -

- vissza a tematikához -